เฟซบุ๊กจ่อปรับใหญ่ทั่วโลก ลดเนื้อหาการเมืองในนิวส์ฟีด

เฟซบุ๊กจ่อปรับใหญ่ทั่วโลก ลดเนื้อหาการเมืองในนิวส์ฟีด

เฟซบุ๊กจ่อปรับใหญ่ทั่วโลก ลดเนื้อหาการเมืองในนิวส์ฟีด

เฟซบุ๊กจ่อปรับใหญ่ทั่วโลก – วันที่ 28 ม.ค. เอ็นแกดเจ็ตรายงานว่า เฟซบุ๊ก แพล็ตฟอร์มโซเชียลยอดนิยมเตรียมปรับปรุงระบบข่าวสาร (News Feeds) ให้แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองลดลง โดยอ้างได้รับเสียงร้องเรียนจากผู้ใช้ ว่ากระตุ้นให้ผู้คนถกเถียงและทะเลาะเบาะแว้งกัน

นายมาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊ก กล่าวระหว่างประชุมไตรมาสต่อบรรดาผู้ถือหุ้น ว่าผู้ใช้ไม่ต้องการให้การเมืองและการทะเลาะเบาะแว้งกัน มาทำลายประสบการณ์การใช้งาน ทางเฟซบุ๊กจึงจะยุติการใช้งานอัลกอริทึม ที่แนะนำข่าวสารจากกลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองอย่างถาวร

รายงานระบุว่า การดำเนินการลักษณะนี้ของเฟซบุ๊ก เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ช่วงการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐอเมริกาครั้งที่ผ่านมา แต่นายซักเคอร์เบิร์ก ระบุ คราวนี้เฟซบุ๊กจะขยายการดำเนินการแบบนี้ไปยังทั่วโลกด้วย ไม่ใช่แต่เฉพาะในสหรัฐฯ เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊ก ไม่ได้ระบุจำเพาะเจาะจงว่า รูปแบบ News Feed ใหม่จะเป็นอย่างไร และเฟซบุ๊กจะใช้นิยามใด ว่าเนื้อหาใดเข้าข่ายการเมืองหรือไม่ แต่นายซักเคอร์เบิร์ก ย้ำว่า เฟซบุ๊กยังมุ่งมั่นที่จะเป็นพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรี และจะไม่ยับยั้งการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง แต่ยืนยันจะดำเนินการจัดการหากได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้คนอื่น

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *